FROM NOW. WE ARE EAG.

W wyniku pozyskania nowych partnerów biznesowych oraz transformacji naszej firmy oficjalnie chcielibyśmy poinformować o przejęciu marki SCENA FM i skonsolidowaniu usług oraz wprowadzeniu całkowicie nowego nazewnictwa i brandingu. W celach informacyjnych posługiwać będziemy się przez jakiś czas sformułowaniem EAG Production (dawna SECNA FM). Dotyczyć to będzie rzecz jasna relacji inwestorskich,…

read more